Kleven-konkursen: Alle dei tilsette er sagt opp

foto