Vil gjerne hjelpe kundane med å få pengane til å vekse