– Likestilling og mangfald er ikkje gjort over natta