Magne har vore ein av kontinuitetsberarane ved Kleven Verft gjennom over to tiår: - Ein gledeleg dag

foto