Sikra drift ut 2020 - fekk ombyggingskontrakt

foto