Framleis er tusenvis stranda i utlandet – reiseselskap slit med å finne andre løysingar

foto