Kongsberg Maritime handterer verknadene av koronasituasjonen og oljeprisfallet godt

foto