- Vi skal bruke det som er naudsynt av ressursar for å sikre inntekt til dei tilsette

foto