Det var stor glede å sjå på bakre benkerad i kommunestyresalen då Folk Spiseri fekk skjenkeløyve. Styrar Ingrid Margrethe Ulstein og medeigar og kokk Thor Erik Andersen kan no tenkje meir på å ferdigstille sitt nye konsept, som vil opne om ikkje så lenge.

Æra Lounge, ved styrar Stine Sundnes Christoffersen, fekk også godkjent sin søknad om skjenkeløyve.