Ulstein sel "Farland" - skal byggjast om til havvindskip

foto