Raude tal for Green Yard Kleven i 2020 - men mange av dei nødvendige investeringane er no gjort

foto