Ein epoke er over - men Gunvor Ulstein blir framleis synleg i drifta av familiekonsernet: - Dette opnar nye dører

foto