Kleven søkjer fleire nye folk

foto
Kleven søkjer fleire nye tilsette for tida, mellom anna ein finanssjef (biletet), ei nyoppretta stilling. Foto: Illustrasjon.