Det er ConocoPhillips Australia Exploration som har sikra seg ankerhandertingsfartøya Far Sirius og Far Saracen, som skal støtte selskapet sine leiteaktivitetar i høve Barossaprosjektet, som startar opp i januar 2017.

Ichthys LNG-prosjekt, leia av INPEX, har forlenga sin kontrakt for ankerhandlaren Far Sword med nye 17 månadar. Det med effekt frå 31. mars 2018.

Så har McDermott’s Australia tildelt supplyskipet Far Seeker kontrakt for ein periode på 40 dagar fast, med opsjon på ytterlegare 40 dagar. Det skriv Maritime.no. Denne kontrakten vil starte opp innan desember 2016.

Same selskap har også tildelt to av Farstad sine andre ankerhandteringsfartøy kontraktar. Oppstart vil bli i andre kvartal i 2017.

– Kontraktane bidreg til å gi våre operasjonar i Australia eit solid grunnlag når vi går inn i 2017, seier Karl-Johan Bakken, konsernsjef i Farstad Shipping i ei pressemelding.