Reiselivsdirektøren: Imponert over kva hotella har fått til

foto