Så å seie i hamn med ei løysing for Kleven Verft: - Veldig gledeleg

foto