Mafoss er nøgde med Green Yard Kleven-løysinga: - Det viktigaste blir å ta vare på folka, dei som faktisk utgjer kompetansen

foto
Jan Thormodsæter, dagleg leiar i Mafoss (Maritim forening for søre Sunnmøre), står her med Kleven Verft i bakgrunnen. Han er positiv til løysinga som kom på plass denne veka, ved det som no blir Green Yard Kleven. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.