Mafoss er nøgde med Green Yard Kleven-løysinga: - Det viktigaste blir å ta vare på folka, dei som faktisk utgjer kompetansen

foto