Mellom klokka 17 og 18 passerer straumprisen i den sørlege delen av landet 304 øre/kWh, skriv Europower.

Heilt i nord hoppar prisen opp 100 prosent. I prisområdet Trondheim (NO3) aukar prisen med 80 prosent.

Straumprisen i dei nordlege prisområda passerer 1 krone/kWh i fire timar i morgon. På sitt høgaste er prisen på 110 øre/kWh.

Alle prisområda i sør får ein månadspris i november på over 1 krone/kWh. Dei nordlege prisområda hadde dagar i løpet av månaden der prisen var høgare enn prisen i sør. Dei endar likevel opp med ein mykje lågare månadspris.

Dersom straumstøtta framleis hadde vore månadsbasert, hadde ikkje dei nordlege prisområda fått noko straumstøtte. I september vart det likevel innført timebasert straumstøtte. Det betyr at straumkundar i heile landet vil få utbetalt straumstøtte for november.

(©NPK)