To hareidsdølingar på topp: Den eine tente klart mest - den andre hadde størst formue