Hareidsreiarlaget blir del av verdsleiande akvakulturselskap