Statens vegvesen kontrollerte 46.000 person- og varebilar i 2023