Hurtigruten får føretaksstraff på 1 million kroner, og kapteinen og den eine skipslegen blir straffa med bøter etter smitteutbrotet i 2020.

Konstituert statsadvokat Jørn Bremnes hos Troms og Finnmark statsadvokatembete, som har påtaleavgjort saka, seier at regelbrotet blir vurdert å vere vesentleg, med tanke på talet på passasjerar og mannskap, arten til sjukdommen, alvor og smittsomhet, og faren for vidare smitte.

– Påtalemakta meiner det er rett å gi Hurtigruten ei bot for dette, og meiner ut frå arten og alvoret til regelbrotet at 1 million kroner er rett bøtestraff, seier han i ei pressemelding frå Troms politidistrikt.

Hurtigruten MS Roald Amundsen var på to seglingar frå Tromsø og rundt Svalbard i juli 2020. Frå onsdag 29. juli, to dagar før anløp Tromsø hamn, hadde reiarlaget fleire uavhengige opplysningar som tilsa smitte av covid-19 om bord på skipet.

Etter at skipet kom til Tromsø fredag 31. juli på den andre seglinga, vart det påvist koronasmitte blant mannskap og passasjerar.

Trass i dette lét vere reiarlaget å setje inn smitteverntiltak, varsle passasjerar, mannskap eller offentlege styresmakter om dette, skriv politiet i pressemeldinga.

– Dette er eit komplisert saksforhold, som reiser ei rekkje rettslege utfordringar. Derfor skal vi bruke helga og dei neste dagane på å gå gjennom detaljane i førelegget, og kva det betyr for selskapet, seier advokat Berit Reiss-Andersen, som representerer Hurtigruten Coastal AS

– Vi kjem tilbake med fleire kommentarar når vi og styret i Hurtigruten Coastal AS har konkludert, seier ho.