- Eg håper dei ser kor viktig det er å halde kompetansen i Noreg

foto