Får sentral rolle i viktig satsing for Island Offshore

foto