Har slite med vasslekkasje i lengre tid – no blir taket tett