– Pri ein, og vårt utgangspunkt, er å jobbe med sikte på vidare drift

foto