Maritim industri er eit av satsingsområda i regjeringa sitt industriløft

foto