Fekk 12,4 millionar til hydrogenbasert energisystem