– Vi hadde ikkje hatt det slik utan innsatsen dykkar