Ikkje avklaring for Kleven Verft onsdag likevel - konkurs blir nemnt som eit reelt alternativ om ikkje bankane snur

foto