- Målet er å bygge ny helseindustri på søre Sunnmøre

foto