Sævik-familien skyt inn 100 millionar kroner - Havila Shipping sikra femårig avtale

foto