Vil doble talet på tilsette i Ulsteinvik – ser etter 100 nye i Midt-Norge

foto
Trivst godt: Her ser ein eit knippe av dei tilsette i Norconsult som har kontorstad på Blåhuset i Ulsteinvik. Frå venstre ser ein prosjektleiar Siv Sundgot og seniorrådgjevarane Oline Kleppe og Marius Skjervold. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.