Barndomskameratane er på topp i kvar sine bransjar