– Direktiv frå Debeljak skapte støy, uro og frustrasjonar ved verftet