– Det har verkeleg vore ein draumestart på året

foto