Fylkeskommunen vil ha innspel frå den eksportretta industrien

foto