Satsar på dei gode opplevingane – har oppgradert for betydelege summar