No har denne eigedommen fått ny eigar: - Har stor tru på regionen

foto