Jobbar vidare for å flytte stoppestad for kystrute

foto