Det har seg nemleg slik at Bergen-baserte Island Drilling, som Ulsteinvik-baserte Island Offshore er storaksjonær i, ikkje oppfyller lånekrava, og måtte tidlegare i år stoppe betaling av renter og avdrag. Dette, medan refinansieringsforhandlingane med kreditorane føregjekk. Selskapet har pengar nok til å tole opplag også gjennom hausten og utover vinteren, men har likevel som mål å kome til einigheit med kreditorane snarast råd. Det skriv Nett.no (krevjar abonnement).

"Island Innovator", riggen som blei døypt og overlevert til Island Drilling i 2013, ligg no i såkalla varmt opplag i Hordaland. Det vil seie at den er bemanna og klar til å flyttast om oppdraga kjem.

Eigarselskapet Island Drilling har no ei gjeld på svimlande 413 millionar dollar, eller 3,5 milliardar kroner.