Planlegg å setje opp bygg med 16 lagerseksjonar – 55 interessentar har alt meldt seg