Har inngått viktig samarbeid med japansk selskap

foto