Samde om krisepakke på 50 milliardar utan utbyteforbod

foto