Debeljak vil vurdere rettslege steg for å vinne att Kleven Verft

foto