Havila Kystruten søkjer om å ikkje segle med erstatningsfartøy