Regjeringa kunne gjennom nærings- og fiskeridepartementet måndag presentere ei storstilt satsing på havforsking, før regjeringa sin eigen havkonferanse i Bergen same formiddag. Regjeringa øyremerkjer 1 milliard kroner som skal gå til Forskingsrådet sine program for dei blå næringane marin, maritim og olje- og gass.

- Havnæringane har eit stort potensial. Med denne satsinga på forsking legg vi til rette for å utvikle nye arbeidsplassar, seier næringsminister Monica Mæland.

Rike biologiske ressursar

Forskningsrådet følgjer opp regjeringa si prioritering av hav og lyser no ut drøye 250 millionar kroner til havteknologi og kompetanseoverføringar mellom havnæringane.

Forskningsrådet har i tillegg nyleg lyst ut 50 millionar kroner til omstillingstiltak retta mot leverandørindustrien til petroleum og maritim sektor. Satsinga skal rettast mot område som har særskilt behov for kunnskapsoppbygging og forskingsinnsats. I tillegg kjem det penger til hav gjennom dei generelle ordningane i Forskningsrådet.

- Norge har verdsleiande selskap, vi har leiande forskningsmiljø og vi har store havområde med rike biologiske ressursar. Norge har dei beste føresetnader for å leggje til rette for vekst i havnæringane, seier fiskeriminister Per Sandberg.

Les meir om dette, og eit intervju med NHO-president Tore Ulstein, i tysdagsutgåva av Vikebladet Vestposten.