– Ferierande nordmenn ikkje nok til å redda reiselivsnæringa på Vestlandet

foto