Skal ha blitt forsøkt truga til å halde stilt om million­overføring