foto
Kjempa er snart klar: 149,9 meter lange og 31 meter breie Nexans Aurora formeleg ruvar her bak Frode Beyer (t.v.) og Hans Karsten Voldsund – høvesvis prosjektleiar i Nexans og prosjektleiar i Ulstein Verft. Sjøprøvane tek til i byrjinga av mai. Foto: Ulstein Group.

– Det blir eit fantastisk flaggskip